Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 8/12/2018 09:51

Bình Dương:

Xét tuyển 100% học sinh hoàn thành tiểu học vào lớp 6 công lập

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm học 2019-2020, Bình Dương tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển theo địa bàn phường xã, thị trấn và thực hiện sĩ số học sinh với chỉ tiêu 45 hs/01 lớp được quy định tại Điều lệ trường trung học; xét tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trường công lập.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ học sinh theo địa bàn cư trú và kế hoạch phổ cập trung học cơ sở của địa phương.

Học sinh có nguyện vọng vào học lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường phải tham dự kỳ thi khảo sát năng lực (chỉ tiêu mỗi lớp 30 học sinh), phòng GD&ĐT có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo địa bàn phường, xã, thị trấn căn cứ vào số học sinh đang cư trú ở phường, xã, thị trấn nào thì ưu tiên được xét hết vào học trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có lớp 6 tại phường, xã, thị trấn đó.

Nếu phường, xã, thị trấn nơi học sinh cư trú không có trường trung học cơ sở hoặc trường trung học phổ thông có lớp 6 thì phòng GD&ĐT cần phải có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho hợp lí.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT phân bố chỉ tiêu thật cụ thể cho các trường tuyển hết số học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 để hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố có trường trung học cơ sở tạo nguồn, trường có lớp tiếng Anh tăng cường, phòng GD&ĐT phải lập kế hoạch tuyển sinh, báo cáo Sở GD&ĐT dự kiến số học sinh tuyển vào trường THCS tạo nguồn, số học sinh tuyển vào các lớp tiếng Anh tăng cường trong năm học 2019-2020.

Sau khi được sự thống nhất của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trình UBND cấp huyện phê duyệt và thông báo kế hoạch, phương thức tuyển sinh chính thức các lớp tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường cho học sinh và cha mẹ học sinh được biết để đăng kí dự thi.

Lập Phương