Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/11/2013 08:11

Xếp lương cho giáo viên mầm non

Xếp lương cho giáo viên mầm non

(GD&TĐ) - Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên - khoa Giáo dục mầm non hệ chính quy. Vừa qua, tôi tham gia thi tuyển viên chức và đã trúng tuyển. Theo quyết định tuyển dụng, tôi được  hưởng lương hệ số 1,86. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Việc xếp lương như vậy có đúng quy định không?

* Hỏi: Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên - khoa Giáo dục mầm non hệ chính quy. Vừa qua, tôi tham gia thi tuyển viên chức và đã trúng tuyển. Theo quyết định tuyển dụng, tôi được  hưởng lương hệ số 1,86. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Việc xếp lương như vậy có đúng quy định không? – Nguyễn Thị Xuân Lan – Hà Nội (ngxuanlan@gmail.com).

* Trả lời: Điều 20 Luật Viên chức quy định, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc xếp lương khi tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm được tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo thư  bạn viết, bạn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khoa Giáo dục mầm non hệ chính quy, được trúng tuyển vào viên chức ngành Giáo dục mầm non, nhưng không nêu rõ là đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí việc làm nào: Giáo viên mầm non, hay giáo viên mầm non cao cấp? Vì vậy chúng tôi đưa ra hai trường hợp để bạn đối chiếu: 

Thứ nhất: Nếu bạn đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí của giáo viên mầm non (mã ngạch 15.115) dành cho người có trình độ đào tạo trung cấp, thì việc xếp lương bậc 1, hệ số 1,86 ở thang lương ngạch viên chức loại B, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp (bảng số 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là đúng quy định. Trong thời gian tập sự 6 tháng bạn được hưởng 85% mức lương của vị trí việc làm này.

Trường hợp bạn đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí của giáo viên mầm non cao cấp (mã ngạch 15a.205) dành cho người có trình độ đào tạo đại học thì được xếp lương vào bậc 1, hệ số 2,34 ở thang lương ngạch viên chức loại A1, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp (bảng số 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Trong thời gian tập sự 12 tháng, bạn được hưởng 85% mức lương của vị trí việc làm này. 

GD&TĐ Online