Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 11/1/2018 07:14

Xem xét chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến đối với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo được chuyển sang làm công tác quản lý trong ngành giáo dục và những trường hợp cán bộ do Ban Bí thư quản lý có học vị từ tiến sỹ trở lên, làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi đến tuổi nghỉ hưu được về làm công tác chuyên môn.

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ hoàn thiện báo cáo, đề xuất giải pháp bảo đảm tính khoa học, thống nhất, phù hợp với thực tiễn để đưa vào Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Minh Phong