Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 26/10/2017 16:51

Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu đề thi và kiểm tra

Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu đề thi và kiểm tra

GD&TĐ - Đây là một nội dung được lưu ý trong hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Nam Định.

Với nội dung này, Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý thực hiện các bước xây dựng ma trận đề kiểm tra, biên soạn câu hỏi kiểm (ra theo yêu cầu đã được Sở triển khai tập huấn).

Các trường THPT, các trung tâm GDTX chỉ đạo, rà soát việc thực hiện các bước xây dựng ma trận đề kiểm tra, kỹ thuật xây dựng câu hỏi và các yêu cầu về đề kiểm tra của giáo viên đảm bảo chất lượng, theo hướng đánh giá năng lực người học và theo quy trình đã được tập huấn.

Theo yêu cầu của Sở, cuối học kỳ I và trước khi kết thúc năm học, các phòng GD&ĐT tập hợp toàn bộ đề kiểm tra định kỳ của tất cả các môn học của các trường thuộc quyền quản lý nộp về Sở; các trường THPT và các trung tâm GDTX nộp toàn bộ đề kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ của tất cả các môn học về Sở GD&ĐT qua phòng Khảo thí và KĐCLGD.

Lập Phương

Tin tiêu điểm