Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 4/11/2017 08:33

Xây dựng quy hoạch GD&ĐT tỉnh Gia Lai đến năm 2025

Xây dựng quy hoạch GD&ĐT tỉnh Gia Lai đến năm 2025

GD&TĐ - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Gia Lai triển khai xây dựng quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Gia Lai đến năm 2025.

Để đảm bảo thông tin trong quy hoạch chính xác, phù hợp với thực tế của các huyện, thị xã, thành phố và là cơ sở để điều chỉnh bản đồ quy hoạch GD&ĐT của tỉnh đến 2025, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT báo cáo số liệu quy hoạch gửi về Sở chậm nhất vào ngày 20/11/2017.

Tháng 5/2017, các Phòng GD&ĐT đã gửi số liệu quy hoạch của đơn vị về Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở. Tuy nhiên số liệu trong thời gian này chưa thể hiện số trường phải tăng, giảm, giải thể, sáp nhập trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn về các biểu mẫu và phương pháp dự báo số liệu quy hoạch đến 2025 vào ngày 10/11/2017.

Lập Phương