Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/9/2017 12:35

Xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn cấp THCS, THPT

Xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn cấp THCS, THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo, tổ chức xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn cấp THCS, cấp THPT.

Trong đó, xác định xây dựng Mô hình là một nhiệm vụ tạo sự chuyển biến nổi bật ở cấp THCS, THPT.

Sở GD&ĐT chỉ đạo cấp THCS, mỗi phòng GD&ĐT chọn ít nhất 2 trường THCS để chỉ đạo tổ chức mô hình điểm; cấp THPT gồm các trường THPT DTNT tỉnh, số 4 Văn Bàn, số 2 Lào Cai, số 3 Bảo Thắng, PTDTNT THCS&THPT Bắc Hà.

Yêu cầu được đưa ra là khai thác được những tiềm năng thế mạnh của địa phương, của nhà trường để xây dựng Mô hình; tổ chức xây dựng mô hình có chiến lược, ổn định, có tác động đến công tác phân luồng học sinh; huy động được mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia xây dựng Mô hình.

Xây dựng Mô hình phải đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học; gắn với hoạt động dạy học, hoạt động đổi mới hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục; trải nghiệm cho học sinh; hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Xây dựng được tài liệu dạy học, bộ tiêu chí đánh giá Mô hình của nhà trường.

Các trường được chọn xây dựng mô hình điểm quyết tâm tạo được sự đột phá về kết quả, chất lượng xây dựng Mô hình.

Lập Phương