Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 16/6/2018 09:31

Xây dựng mô hình thân thiện trong trường mầm non

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai chỉ đạo các phòng GD&ĐT triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến xây dựng mô hình thư viện thân thiện trong trường mầm non.

Cụ thể, chỉ đạo các trường mẫu giáo được chọn thí điểm xây dựng thân thiện dựa vào cộng đồng lựa chọn địa điểm để bố trí thư viện bảo đảm có không gia an toàn, đủ ánh sáng. Hướng dẫn các trường tham gia dự án nghiên cứu lập kế hoạch chi tiết xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng; rà soát lại những vấn đề còn khó khăn trong xây dựng thư viện để lập danh mục đề nghị về Sở trước ngày 15/6/2018 để có cơ sở đề xuất dự án đầu tư kịp thời.

Chỉ đạo các trường tích cực tham mưu UBND xã, huy động các nguồn lực từ cộng đồng tham gia đóng góp sức người, sức của cùng với nhà trường tập trung cải tạo, thiết kế thư viện bảo đảm đáp ứng được những yêu cầu tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo trong cách bố trí, sắp xếp, vận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng thư viện phù hợp với bối cảnh địa phương, kích thích trẻ và phụ huynh đến với hoạt động thư viện.

Chỉ đạo các trường tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong xã về ý nghĩa, vai trò thư viện dựa vào cộng đồng được xây dựng trong trường mầm non, vận động nhân dân trong xã tham gia các hoạt động thư viện để nâng cao hiểu biết và kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non.

Xây dựng kế hoạch quản lý và hoạt động của thư viện; chỉ đạo giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ tại thư viện; bảo quẩn, giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất của thư viện, tổ chức cho trẻ tham gia trang trí thư viện, sắp xếp đồ dùng. Hàng năm định kì kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của thư viện và báo cáo về Sở…

Lập Phương

Tin tiêu điểm