Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 22/8/2017 16:51

Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học mới

Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La gửi văn bản tới phòng GD&ĐT các huyện, thành phố về việc xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học mới.

Để thực hiện tốt phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm theo mô hình trường học mới đạt chất lượng và hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học, trường trung học cơ sở triển khai thực hiện nội dung sau:

Căn cứ Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 8/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của nhà trường từ năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo;

Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình; đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trên nguyên tắc đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh và xã hội.

Trên cơ sở kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của các trường, phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trường học mới của huyện, thành phố; gửi kế hoạch triển khai mô hình trường học mới cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo về Sở (qua Phòng Giao dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 21/8/2017.

Kế hoạch triển khai của các phòng giáo dục và đào tạo kèm theo danh sách các trường áp dụng mô hình trường học mới làm căn cứ để Sở GD&ĐT kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện.

Căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể việc áp dụng mô hình trường học mới tại huyện, thành phố; quy rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý giáo dục và nhà trường; quy định việc kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác truyền thông, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, hỗ trợ việc áp dụng mô hình trường học mới.

Lập Phương