Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 11/10/2013 11:59

Xây dựng Kế hoạch Đánh giá phối hợp ngành Giáo dục

Xây dựng Kế hoạch Đánh giá phối hợp ngành Giáo dục

(GD&TĐ) - Hôm nay (11/10), tại TP Bắc Ninh, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo Quốc gia “Chuẩn bị đánh giá phối hợp ngành giáo dục” nhằm thống nhất về phương pháp và xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Đánh giá phối hợp ngành giáo dục. 

(GD&TĐ) - Hôm nay (11/10), tại TP Bắc Ninh, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo Quốc gia “Chuẩn bị đánh giá phối hợp ngành giáo dục” nhằm thống nhất về phương pháp và xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Đánh giá phối hợp ngành giáo dục. 

Đoàn chủ tịch Hội thảo

Hội thảo lần này là một trong các chuỗi hoạt động đánh giá giáo dục liên ngành. Hội thảo sẽ được tổ chức trong hai ngày 11- 12/10 dưới sự hỗ trợ bởi UNESCO Việt Nam, Học viện Quản lý Giáo dục- Bộ GD&ĐT. Tại đây, các học viên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT và một số Sở GD&ĐT trong cả nước sẽ được các chuyên gia của UNESCO thuyết trình, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực này của khu vực và thế giới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Katherine Muller-Marin - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - khẳng định: Công tác đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục là việc không chỉ riêng của ngành giáo dục. Công tác đánh giá phối hợp ngành giáo dục được tiến hành nhằm tăng cường năng lực cho ngành giáo dục, trong đó có năng lực lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả....

Công tác này thực sự mang tầm quan trọng ở cấp quốc gia khi Đánh giá phối hợp, ngành giáo dục phải nâng cao được năng lực lãnh đạo của người đưa ra các quyết định cao nhất về giáo dục ở Việt Nam.

Bà Katherine Muller-Marin nhấn mạnh: “UNESCO hỗ trợ Việt Nam trong Đánh giá phối hợp ngành với lĩnh vực Giáo dục chứ không ngành nào khác vì tại Việt Nam, GD&ĐT đang được xác định là quốc sách hàng đầu. Đây là lĩnh vực đang được tất cả người dân và xã hội kỳ vọng. Chính vì vậy, ngành Giáo dục phải có những phương pháp thu thập thông tin, đánh giá chính xác các nhiệm vụ GD&ĐT đang được triển khai thực hiện, từ đó đưa ra những nhận định chính xác, khách quan nhằm đặt ra kế hoạch, mục tiêu tiếp theo”.

Mục tiêu tổng thể của Đánh giá phối hợp ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2014 sẽ là: Tăng cường năng lực của các bên liên quan cấp quốc gia trong việc lập kế hoạch và giám sát dựa trên minh chứng để tiến hành đánh giá; Mở rộng sự gắn kết của các bên liên quan trong lĩnh vực GD&ĐT và tăng cường sự phối hợp thông qua tiến hành đánh giá giáo dục giai đoạn 2013 - 2014 và đối thoại chính sách tập trung vào lĩnh vực giáo dục Tiểu học.

Đánh giá phối hợp ngành giáo dục giai đoạn 2013 - 2014 sẽ đưa Việt Nam vào bản đồ thế giới các quốc gia có hoạt động đánh giá liên ngành về giáo dục.

Hội thảo lần này sẽ thể chế hóa chiến lược đánh giá liên ngành về giáo dục của Việt Nam. Cuối hội thảo, kế hoạch hành động chi tiết sẽ được xây dựng và thống nhất giữa các bên tham gia; bao gồm khung thời gian và thời hạn cho từng bước Đánh giá phối hợp ngành giáo dục;

Bá Hải