Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 7/2/2017 19:23

Xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về giảng dạy

Xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về giảng dạy

GD&TĐ - Để chuẩn bị thực hiện thí điểm mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ được thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, NCKH tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT đề nghị các ĐH, học viện, các trường ĐH, trường ĐH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khẩn trương xây dựng đề án thu hút chuyên gia về tham gia giảng dạy, NCKH tại Việt Nam.

Nội dung đề án cần làm rõ những vấn đề chính, bao gồm:

Thực trạng việc thu hút chuyên gia về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường;

Nhu cầu sử dụng chuyên gia về giảng dạy, nghiên cứu tại trường (nêu rõ các chương trình, dự án, ngành đào tạo cần có sự tham gia của chuyên gia).

Khó khăn, vướng mắc đối với việc thu hút chuyên gia về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường.

Đề xuất những giải pháp thu hút chuyên gia về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường (trong đó nêu rõ những giải pháp về mặt chính sách cần hỗ trợ của nhà nước và những giải pháp của trường).

Đề án của các trường gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/2/2017. Trên cơ sở đề án của các trường, Bộ GD&ĐT xem xét, lựa chọn để trình Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ được thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Lập Phương

Tin tiêu điểm