Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 12/1/2017 16:07

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát sử dụng mạng xã hội thiếu chọn lọc

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát sử dụng các trang mạng xã hội thiếu chọn lọc, những phát ngôn, hình ảnh thiếu chuẩn mực của cán bộ, giáo viên để kịp thời chấn chỉnh là một trong những nhiệm vụ trong kế hoạch số 04 /KH-SGDĐT thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 của Sở GD&ĐT An Giang.

Kế hoạch đưa ra 8 hoạt động trọng tâm, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là phát huy vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục văn hóa, ứng xử cho học sinh; đặc biệt vai trò, trách nhiệm của giáo viên trẻ, giáo viên chủ nhiệm thật sự trở thành cầu nối giữa gia đình và nhà trường, gương mẫu trong học tập, sinh hoạt, lối sống, tạo được niềm tin cho học sinh.

Xây dựng và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt vai trò nêu gương của thủ trưởng đơn vị, cán bộ, đảng viên, giáo viên. Tăng cường các buổi sinh hoạt, giáo dục về đạo đức, lối sống cho HS.

Xây dựng được cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng các trang mạng xã hội thiếu chọn lọc, những phát ngôn, hình ảnh thiếu chuẩn mực của cán bộ, giáo viên để kịp thời chấn chỉnh.

Xây dựng trường học an toàn, nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Các nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên; thực hiện tốt Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; tiếp tục thực hiện tốt dạy học ngoại ngữ; nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, tăng cường tổ chức giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau THCS;

Tăng cường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh…

Lập Phương

Tin tiêu điểm