Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 2/5/2019 10:41

Xây dựng cẩm nang xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Ban Thường vụ Công đoàn ngành GD&ĐT Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo, người lao động hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo và không vi phạm các quy chế, quy định của Ngành, đơn vị và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ nhà giáo, người lao động hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ nhà giáo, người lao động.

Để thực hiện mục tiêu, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GD&ĐT Nam Định đưa ra 3 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó có nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong việc tiệp cận các văn bản pháp luật của nhà nước, các quy định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục. Hỗ trợ nhà giáo, người lao động có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương khen thưởng những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo.

Đáng chú ý là yêu cầu tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm. Mời chuyên gia tư vấn nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của nhà giáo, người lao động trong lao động nghề nghiệp. Tổ chức xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” trên cơ sở tổng hợp những tình huống thực tiễn và ý kiến tư vấn của các chuyên gia làm tài liệu hỗ trợ nhà giáo, người lao động trong ứng xử sư phạm.

Triển khai “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo làm tiêu chí chính.

Xác định chủ đề từng năm học gắn với việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo để động viên hướng dẫn, hỗ trợ nhà giáo, người lao động cùng thực hiện...

Hải Bình