Xây dựng báo cáo Chiến lược phát triển GD Đại học Việt Nam

MINH PHONG - 14:19 07/03/2019
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì buổi làm việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có những góp ý vào Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trong đó có một số nội dung liên quan đến số liệu, những vấn đề liên quan đến thách thức và chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hải An kỳ vọng nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới sẽ có bản báo cáo đúng và trúng với thực trạng giáo dục đại học của Việt Nam. Vì thế những nội dung liên quan đến lý thuyết, kinh nghiệm của quốc tế cũng cần phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về phía Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp thông tin cho nhóm nghiên cứu (nếu cần); đồng thời nhóm nghiên cứu có thể trao đổi lại với các Vụ, Cục và các nhóm nghiên cứu của Bộ để có được thông tin, số liệu bổ ích cho bản báo cáo.

Theo Thứ trưởng, để có một báo cáo tốt, hoàn chỉnh và có sức thuyết phục thì các số liệu phải chính xác và có tính cập nhật. Mong rằng, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới sẽ có một báo cáo thực sự khách quan và đề xuất những giải pháp, chiến lược, những việc mà chúng tôi sẽ phải làm trong tương lai đối với giáo dục đại học.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc