Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 9/9/2017 17:09

VNEN đi tiên phong trong áp dụng một mô hình tập huấn mới

VNEN đi tiên phong trong áp dụng một mô hình tập huấn mới

GD&TĐ - Dự án VNEN đã đi tiên phong trong việc áp dụng một mô hình tập huấn mới, mà ở đó, giáo viên có thành tích cao sớm được lựa chọn để trở thành người tự tập huấn. Đây là nhận định trong Đánh giá tác động VNEN vừa mới được Ngân hàng Thế giới công bố.

Bằng cách này, tập huấn không phải do người tập huấn phát triển, bị tách rời khỏi hoạt động thực tiễn và cung cấp cho giáo viên dưới hình thức mô phỏng của mô hình giảng dạy truyền thống trước đó.

Thay vào đó, tập huấn được thực hiện dưới hình thức một lớp học VNEN hoàn chỉnh với các nhóm, trưởng nhóm và các trò chơi khởi động.

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy niềm tin về mặt sư phạm của giáo viên thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với các ý tưởng được truyền tải thông qua tập huấn.

“Đối với giáo viên VNEN, các hành động thực hành về việc thực hiện những gì họ học được trong quá trình tập huấn đã củng cố và tăng cường niềm tin của họ” - Đánh giá tác động VNEN của WB ghi rõ.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá này còn có sự không đồng nhất cao trong quá trình thực hiện; có thể một trong những nguyên nhân là mức độ tiến hành tập huấn theo cụm thấp. Các cuộc họp hai tuần một lần của giáo viên có vẻ diễn ra không thường xuyên ở nhiều trường học.

Giáo viên VNEN nên được tập huấn tại chỗ theo cụm

Đánh giá tác động VNEN của WB khuyến nghị: Trong tương lai, giáo viên VNEN nên được tập huấn tại chỗ theo cụm để có thể có được các kỹ năng tốt hơn, như vậy sẽ giúp các hoạt động trong lớp hiệu quả hơn.

Để củng cố và nâng cao vai trò người cố vấn, giáo viên nên học cách quan sát kĩ hơn bằng cách giám sát từng nhóm một cách cẩn thận và giảm thiểu sự tham gia trực tiếp của mình, miễn là học sinh đang cùng nhau giải quyết nhiệm vụ.

Thứ hai, giáo viên có thể được tập huấn chuyên sâu hơn để tăng cường kỹ năng đặt câu hỏi, điều này cho phép họ phát triển hơn nữa sự am hiểu của học sinh thông qua phương thức học tập tìm tòi.

Thứ ba, cần có sự tập huấn nghiêm ngặt hơn để có thể đa dạng hóa các kĩ thuật nhằm thúc đẩy tốt hơn việc học tập và thực hành các kỹ năng của thế kỷ 21.

Hiếu Nguyễn