Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/2/2017 22:07

Vĩnh Phúc tổ chức khảo sát chất lượng lớp 6, 7, 8

Vĩnh Phúc tổ chức khảo sát chất lượng lớp 6, 7, 8

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng lớp 6, 7, 8 theo mẫu ngẫu nhiên năm học 2016 - 2017.

Theo hướng dẫn của Sở, 3 khối chọn 4 mẫu, mỗi mẫu tối đa 20 học sinh để thực hiện khảo sát một số môn trong các môn quy định.

Quá trình chọn mẫu đảm bảo tính đại diện, tính ngẫu nhiên và xác suất để tất cả học sinh thuộc các khối lớp có cơ hội tham gia vào mẫu là như nhau. Mẫu được lựa chọn dựa trên phần mềm máy tính.

Học sinh làm bải khảo sát theo đề chung của Sở. Học sinh lớp 6, 7 khảo sát 7 môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Trong đó môn Toán, Ngữ văn khảo sát theo hình thức tự luận; các môn còn lại khảo sát theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi môn gồm nhiều đề khác nhau.

Học sinh lớp 8 khảo sát 8 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Trong đó môn Toán, Ngữ văn khảo sát theo hình thức tự luận; các môn còn lại khảo sát theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi môn có nhiều đề khác nhau.

Môn Toán, Ngữ văn làm bài trong 60 phút, các môn còn lại 45 phút. Khối lớp 6, 7 thi ngày 2/4/2017; khối lớp 8 thi ngày 2/4/2017.

Lập Phương