Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 26/11/2017 17:41

Vĩnh Phúc: thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng

Vĩnh Phúc: thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng

GD&TĐ - Ngày 21/11/2017, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ban hành văn bản số:1399/HD-SGDĐT, hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX, cấp phó theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giám đốc trung tâm GDTX; đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học.

Đưa ra cụ thể hệ thống văn bản quy định đánh giá CBQL, giáo viên theo Chuẩn, Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, tiểu học, trung học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học; đánh giá xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học ở 100% các cơ sở giáo dục.

Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại giám đốc theo Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX đối với 100% trung tâm GDTX, TT GDNN-GDTX.

Tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại cấp phó đối với 100% các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX.

Mục đích hoạt động này nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá phẩm chất chính trị, nghề nghiệp, năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để có kế hoạch bồi dưỡng, hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực quản lý, nghề nghiệp của bản thân.

Là căn cứ để các cấp quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng; bố trí sắp xếp công tác, tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ. Làm cơ sở đề xuất khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với CBQL, giáo viên; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.

Lập Phương