Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 12/6/2015 07:52

Vĩnh Phúc mở rộng dạy học theo Mô hình trường học mới

Vĩnh Phúc mở rộng dạy học theo Mô hình trường học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu 25 trường tiểu học đã triển khai Mô hình trường học mới (VNEN) khối lớp 2 năm học 2014 - 2015 tiếp tục triển khai khối lớp 3 và mở rộng ở khối lớp 2 năm học 2015 - 2016.

Mỗi phòng GD&ĐT chọn thêm 3 trường tiểu học để triển khai mô hình VNEN ở khối lớp 2 năm học 2015 - 2016.

Các nhà trường nghiên cứu Mô hình trường học mới (VNEN), chủ động tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, địa phương, cộng đồng hiểu và cộng tác tích cực trong việc hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường đồng thời hướng dẫn học sinh ứng dụng kiến thức vào đời sống thực tế.

Cùng với nội dung này, Sở cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục cho 100% học sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016. Bố trí giáo viên giảng dạy lớp 1 đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo triển khai đạt hiệu quả cao.

Sở yêu cầu rà soát số lượng trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2015 - 2016 dự kiến số lớp để đăng ký mua sách cho học sinh và tài liệu giảng dạy cho giáo viên.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các trường mầm non trên địa bàn tuyên truyền cho phụ huynh học sinh có con, em vào lớp 1 năm học 2015-2016 hiểu và đồng thuận với việc dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục.

Lập Phương