Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/3/2018 09:57

Vĩnh Phúc: Hoạt động GD ngoài giờ chính khóa có thu phí phải được phụ huynh đồng thuận

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đề nghị trưởng phòng GD&ĐT; thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó lưu ý, việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có thu phí phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Với tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh là nội dung trọng tâm, hàng đầu khi xây dựng chương trình.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị, trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí, chương trình.

Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị phối hợp, thủ trưởng đơn vị giao kế toán trực tiếp tham mưu các nội dung hợp đồng theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.

Đơn vị gửi hồ sơ tổ chức về cơ quan quản lý cấp trên trước 5 ngày tổ chức hoạt động (không tính ngày thứ 7 và chủ nhật).

Lập Phương