Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/11/2017 16:32

Vĩnh Phúc hỗ trợ giáo viên hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Đối tượng áp dụng của văn bản này có giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao số lượng người làm việc.

Ngoài ra, các đối khác còn có: công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội, các quỹ.

Điều kiện áp dụng: Trong quá trình các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng quy định trên có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng thôi việc theo nguyện vọng quy định như trên, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/1 tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người.

Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 30/6/2019.

Lập Phương