Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 16/10/2017 17:38

Vĩnh Phúc: duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”

Vĩnh Phúc: duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”

GD&TĐ - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Trong đó lưu ý các trường học, đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”, từ đó tạo cơ hội cho đoàn viên là nhà giáo, người lao động có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ thực hiện những giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Công đoàn các đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo có nội dung góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền, động viên và tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động báo cáo điển hình, học tập kinh nghiệm từ những cán bộ, nhà giáo, người lao động có giải pháp, cách làm hiệu quả.

Công đoàn các đơn vị lựa chọn những sản phẩm đổi, sáng tạo có chất lượng gửi về Công đoàn Giáo dục tỉnh, email: congdoangd@vinhphuc.edu.vn. Công đoàn Giáo dục tỉnh sẽ lựa chọn gửi bài đăng tải trên website của Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn giáo dục Việt Nam để các đơn vị có thể chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Lập Phương

Tin tiêu điểm