Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 12/12/2017 08:22

Vĩnh Phúc: đo lường độ với dịch vụ giáo dục công

Vĩnh Phúc: đo lường độ với dịch vụ giáo dục công

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

Theo đó, khảo sát bằng phiếu hỏi. Phiếu khảo sát được thiết kế với nhiều câu hỏi, bộ câu hỏi do Bộ GD&ĐT cung cấp phù hợp đối với từng đối tượng. Thời gian khảo sát từ ngày 23/3/2018 đến 30/3/2018.

Mục đích nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này.

Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan quản lí và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công.

Yêu cầu: Việc đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải được tiến hành một cách khoa học, khách quan, tức là phải tuân thủ nghiêm túc qui trình chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, hướng dẫn trả lời phiếu hỏi, thu phiếu, chỉnh lí, xử lí, phân tích phiếu và viết báo cáo tổng kết.

Cán bộ quản lý, giáo viên không can thiệp, tư vấn làm sai lệch cảm nhận của học sinh, phụ huynh học sinh.

Lập Phương