Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 12/7/2017 06:49

Vĩnh Long lưu ý thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý

Vĩnh Long lưu ý thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long vừa có văn bản lưu ý việc thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý (CBQL) các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, số tiết giảng dạy trong tuần của CBQL đủ 2 tiết/1 tuần với Hiệu trưởng và dạy đủ 4 tiết/1 tuần với Phó hiệu trưởng:

Đối với những tiết dạy do không sắp xếp được công việc có liên quan đến công tác quản lý, buộc phải có người dạy thay thì phải có hồ sơ minh chứng kèm theo (giấy triệu tập hội nghị, tập huấn... của đơn vị triệu tập). Người dạy thay ký sổ đầu bài đối với cấp THCS và THPT; có minh chứng cụ thể cho tiết dạy thay đối với cấp tiểu học.

Đối với những tiết dạy không có người dạy thay thì CBQL lên kế hoạch dạy bù trong tuần liền kề sau đó, ký sổ đầu bài tiết dạy bù đối với cấp THCS và THPT; có minh chứng cụ thể cho tiết dạy bù đối với cấp tiểu học.

CBQL trường tiểu học có thể đảm nhiệm dạy trọn vẹn theo chương trình môn học hoặc dạy thay giáo viên đi công tác, nghỉ ốm, thai sản (đúng chuyên môn).

Số tiết giảng dạy quy định trong tuần là căn cứ để tính phụ cấp ưu đãi theo từng tháng, nếu CBQL dạy không đủ tiết quy định tháng nào thì không hưởng phụ cấp ưu đãi của tháng đó. Những tháng có tuần được nghỉ theo quy định thì số tiết dạy tính theo tuần thực dạy của tháng.

Số tiết dạy của CBQL được công khai tại hội nghị công chức, viên chức hàng năm của trường.

Định mức tiết dạy trong năm học đối với CBQL được tính bằng số tiết quy định trong tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo đục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Trong năm học, CBQL dạy đủ số tiết theo quy định thì được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi (bao gồm phụ cấp ưu đãi của cả 2 tháng hè); nếu trong năm học CBQL dạy không đủ số tiết quy định của tháng nào thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi của tháng đó đồng thời không được hưởng phụ cấp ưu đãi của 2 tháng hè.

CBQL có thể tham gia giảng dạy những nội dung sau: Tham gia giảng dạy trên lớp theo đúng chuyên môn đào tạo; tham gia dạy học môn đạo đức (đối với chương trình giáo dục tiểu học); thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp; dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, CBQL có tham gia hoạt hoạt động thì những hoạt động được quy đổi thành tiết dạy, cụ thể:

CBQL là cộng tác viên thanh tra giáo dục nếu được Sở GD&ĐT điều động tham gia các đoàn thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được thanh toán số tiền bằng 3 tiết (hoặc giờ dạy) định mức (có quyết định trưng tập cộng tác viên thanh tra của Sở GD&ĐT)

CBQL tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn được tính bằng 1,5 tiết định mức.

Quy định này chỉ áp dụng đối với CBQL được điều động làm báo cáo viên, không áp dụng đối với CBQL là học viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn.

CBQL tham gia báo cáo ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do nhà trường tổ chức thì mỗi tiết báo cáo thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

Lập Phương