Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/8/2017 17:15

Vĩnh Long: Kiểm tra phổ cập giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long ban hành kế hoạch kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xã mù chữ (PCGD-XMC) năm 2017.

Mục tiêu là kiểm tra công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công PCGD-XMC năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh công nhận kết quả PCGD-XMC năm 2017 các huyện, thị xã , thành phố, báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Nội dung thực hiện: Kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2017 theo tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Nghị định số: 20/1014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số: 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra 100% hồ sơ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và kiểm tra thực tế xã, phường, thị trấn về cơ sở vật chất trường học, đối tượng phổ cập trong diện chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật, hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, đang học, bỏ học do Đoàn kiểm tra chọn.

Kiểm tra hồ sơ cấp huyện, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận kết quả PCGD-XMC các xã, phường, thị trấn theo quy định.

Thời gian kiểm tra, trong tháng 10/2017: Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã, phường, thị trấn hoàn thành hồ sơ, tổ chức tự kiểm tra và trình Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công nhận kết quả năm 2017. Tổng hợp số liệu các biểu thống kê cấp huyện và hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC cấp huyện theo quy định.

Sở GD&ĐT kiểm tra tình hình thực hiện hồ sơ và thống kê kết quả PCGD-XMC năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố.

Tháng 11/2017, Ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, công nhận kết quả PCGD-XMC năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố.

Minh Phong