Giáo dục

Vĩnh Long hướng dẫn thu, sử dụng tiền học buổi thứ 2 trong trường công lập

HẢI BÌNH - 13:48 10/02/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tiểu học đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cần tổ chức dạy 2 buổi/ngày, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày thiết thực phù hợp với điều kiện của trường và thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ nhưng có nhu cầu và sự tự nguyện của cha mẹ học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lí có thẩm quyền thì tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhu cầu của cha mẹ học sinh thì cơ sở GDPT có thể chọn các hình thức tổ chức sau: 100% số lớp hoặc một số lớp, một số học sinh học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú hoặc không bán trú.

Về thỏa thuận thu và sử dụng tiền học buổi thứ 2, đối với trường chưa đủ định biên giáo viên/lớp và dạy 2 buổi/ngày, theo nhu cầu tự nguyện của cha mẹ học sinh thì các cơ sở giáo dục được thỏa thuận thu tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày của cha mẹ học sinh để bù đắp chi tiền giờ trội cho giáo viên (chi cho số tiết vượt định mức - sau khi đã trừ tiết miễn, giảm theo quy định) và chi phí khác liên quan.

Đối với các trường chưa đủ giáo viên một số môn học, có thể tận dụng giáo viên hiện có để giảng dạy thêm, nhưng giáo viên đó phải đảm bảo định mức giờ lên lớp đúng quy định, hoặc hợp đồng giáo viên ngoài biên chế để thực hiện khi chưa đủ định biên giáo viên/lớp theo quy định và được tính số giờ vượt để chi trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013.

Nguồn chi trả cho giáo viên đứng lớp giảng dạy vượt định mức tiết dạy theo quy định: Nguồn chi trả từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị được để lại bổ sung hoạt động theo quy định và nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo được ngân sách nhà nước đã bố trí hàng năm (trừ khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC).

Trường hợp các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có dạy và thu tiền của học sinh học buổi thứ 2, nhằm tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, phải có đăng ký học buổi thứ 2 của học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập, được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền quản lý trực tiếp của ngành giáo dục và địa phương.

Cơ sở GDPT được thỏa thuận thu tiền học buổi thứ 2 đối với trường hợp này để bù đắp chỉ trả tiền dạy thêm buổi thứ 2 cho giáo viên và các chi phí có liên quan; Nhưng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về định mức giáo viên trên một lớp và định mức tiết dạy của giáo viên…

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc