Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 4/9/2019 11:26

Vĩnh Long: 3 khoản thu thỏa thuận với trường mầm non công lập có bán trú

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thu, chi tiền tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020.

Các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh có tổ chức bán trú năm học 2019-2020 được thỏa thuận các nội dung thu gồm:

Tiền ăn: Thu để tổ chức các bữa ăn trong ngày cho trẻ tại trường, bao gồm các bữa ăn chính, phụ, giữa giờ, ... Căn cứ vào số bữa ăn, lượng calo/ngày cần cung cấp cho trẻ theo chương trình GDMN để xác định mức thu tiền ăn hàng ngày trên mỗi trẻ.

Tiền thuê nhân viên phục vụ bán trú: Thu để trả tiền thuê mướn lao động và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định cho người lao động.

Căn cứ vào khối lượng, yêu cầu công việc, Ban Giám hiệu nhà trường xác định số lượng người lao động phục vụ cho công tác tổ chức bán trú phù hợp, hợp lý. Căn cứ vào tổng tiền thuê mướn người lao động hàng tháng để xác định mức thu trên mỗi trẻ.

Tiền sinh hoạt bán trú: Thu để phục vụ cho công tác tổ chức bán trú như: chất đốt, vệ sinh phí, hỗ trợ điện, nước sinh hoạt ... Căn cứ mức sử dụng bình quân hàng tháng các chi phí sinh hoạt bán trú để xác định mức thu trên mỗi trẻ.

Căn cứ vào kết quả thu chi của các năm học trước, Ban Giám hiệu nhà trường lập dự toán chi các khoản tiền này để làm cơ sở xây dựng mức thu phù hợp trên mỗi trẻ theo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, không lạm thu.

Dự toán thu chi phải được lấy ý kiến rộng rãi của phụ huynh và có sự thống nhất của đại đa số phụ huynh trước khi thực hiện. Các khoản thu chi này phải được thoả thuận thống nhất bằng văn bàn giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ trẻ và công khai cho phụ huynh trẻ, làm cơ sở để giám sát và kiểm tra việc thực hiện.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường thực hiện công tác công khai tài chính với phụ huynh hàng ngày (công khai tiền chợ), hàng tháng, cuối học kỳ, năm học. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ kiểm tra và xác nhận quyết toán định kỳ theo tháng, học kỳ, năm học (có biên bản làm việc) và công khai kết quả kiểm tra cho phụ huynh.

Tiền tồn từ các khoản thu này (nếu có) nhà trường không được phép sử dụng vào các mục đích khác mà phải trả lại phụ huynh học sinh hoặc chỉ được phép sử dụng khi có ý kiến thống nhất của đa số phụ huynh nhưng không ngoài 3 nội dung trên. Tuyệt đối không sử dụng các khoản này để bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên dưới bất cứ hình thức nào.

Hải Bình

Tin tiêu điểm