Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 13/6/2015 10:09

Việt Nam - Pháp ký Thỏa thuận hành chính công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng

GD&TĐ - Vừa qua, tại trụ sở Bộ Giáo dục quốc gia, Giảng dạy đại học và Nghiên cứu Pháp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có cuộc hội đàm cùng bà Najat Vallaud Belkacem - Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia, Giảng dạy đại học và Nghiên cứu Pháp.

 

Hai Bộ trưởng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt về việc trao đổi học bổng giữa hai nước, cử giảng viên - nghiên cứu viên của Việt Nam sang Pháp đào tạo trình độ tiến sĩ, giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam tại Pháp,…

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã ký Thoả thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Giảng dạy đại học và Nghiên cứu nước Cộng hòa Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên theo học giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp tại nước đối tác.

Thỏa thuận này thay thế Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học chuyển tiếp ở bậc đại học tại nước đối tác ký tại Hà Nội ngày 6/10/2004.

Nội dung Thỏa thuận được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế của hai nước, đặc biệt khi cả hai nước Việt Nam và Pháp đã ban hành các bộ luật mới liên quan đến giáo dục và giáo dục đại học và khi hệ thống văn bằng của Pháp đã hoàn thiện theo tiến trình Bologna.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã chủ trì cuộc họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội lần thứ 2. Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo tổng kết giai đoạn 2013-2015 và các định hướng chiến lược của Trường, các thành viên Hội đồng trường đã cùng thảo luận và biểu quyết các nội dung liên quan đến: Quản trị và cơ cấu tổ chức, Bản sắc và truyền thông, Đảm bảo chất lượng, Tài chính kế toán, Đào tạo và Nghiên cứu.

Nguyễn Xuân Vang