Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 28/11/2017 11:32

Vi phạm quy định thực hiện công khai có thể bị đình chỉ tuyển sinh

Vi phạm quy định thực hiện công khai có thể bị đình chỉ tuyển sinh

GD&TĐ - Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX phải thực hiện 3 nội dung công khai; cơ sở giáo dục ĐH, CĐSP, trung cấp SP phải thực hiện 4 nội dung công khai. Chế tài xử lý cũng được quy định cụ thể khi các cơ sở giáo dục vi phạm khi thực hiện...

Những nội dung nói trên được Bộ GD&ĐT xin ý kiến góp ý trong dự thảo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời gian góp ý đến hết ngày 30/12/2017.

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX được yêu cầu công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính.

Những nội dung trên công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời khi khai giảng năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan; niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện để xem xét; phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh...

Với cơ sở giáo dục ĐH, CĐSP, trung cấp SP, nội dung công khai được yêu cầu là: cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; thông tin về cơ sở vật chất; đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên; công khai thu chi tài chính.

Hình thức công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, cập nhật các thông tin thay đổi đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời; có các tài liệu in đầy đủ, được cập nhật thường xuyên tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở đào tạo về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm; phổ biến hoặc phát tài liệu cho sinh viên, cao học viên, nghiên cứu sinh...

Các hành vi vi phạm về thực hiện công khai tại Quy chế này gồm:Công khai không đầy đủ nội dung, hình thức, thời gian quy định; công khai số liệu sai sự thật; không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo chậm thời gian, báo cáo sai sự thật.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về công khai của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ mà xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐSP, trung cấp SP vi phạm các quy định về công khai của Quy chế này thì ngoài việc xử phạt vi phạm như trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị xem xét tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đình chỉ tuyển sinh theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh hiện hành.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Nếu chính thức ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Lập Phương