Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 6/4/2017 08:07

Ưu tiên tuyển dụng đầy đủ biên chế giáo viên Tiếng Anh

Ưu tiên tuyển dụng đầy đủ biên chế giáo viên Tiếng Anh

GD&TĐ - Ưu tiên tuyển dụng đầy đủ biên chế giáo viên Tiếng Anh theo định mức quy định/vị trí việc làm ở tất cả các trường tiểu học, đảm bảo dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần cho tất cả các khối lớp từ lớp 3 đến lớp 5. 

Đồng thời tăng biên chế để một số trường THPT, THCS có thể triển khai dạy học tiếng Nhật (ngoại ngữ 2).

Trong thời gian chưa có đủ biên chế giáo viên, cấp kinh phí cho các trường chủ động hợp đồng giáo viên tiếng Anh, tiếng Nhật trong thời gian ngắn hạn.

Đây là một nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đối với UBND tỉnh trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025 của Sở GD&ĐT.

Ngoài kiến nghị trên, nhằm giúp cho các đơn vị phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn thực hiện tốt việc dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh tiểu học từ lớp 3 trở lên (Chương trình tiếng Anh 10 năm theo quy định) và dạy tiếng Anh theo hình thức xã hội hoá ở lớp 1 và lớp 2, Sở GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện/thành phố cho chủ trương như sau:

Về công tác xã hội hóa: Tiếp tục chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chủ trương dạy Tiếng Anh từ lớp 1 và lớp 2; các trường được phép mời các chuyên gia, giáo viên người nước ngoài tham gia sinh hoạt và giảng dạy tại các trường theo hướng xã hội hoá, trên cơ sở đăng kí tự nguyện của phụ huynh và học sinh.

Về cơ sở vật chất: Tăng cường cơ sở vật chất, xây thêm phòng học cho các trường dạy 1 buổi, các trường thiếu phòng học; xây thêm trường mới (đối với các xã, phường chưa có trường Tiểu học) nhằm đáp ứng nhu cầu cho các trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày và dạy học tiếng Anh 4 tiết/ tuần theo chương trình mới hệ 10 năm.

Cho phép và cấp kinh phí bồi dưỡng, tập huấn nâng chuẩn cho giáo viên chưa đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Cho phép và phân bổ kinh phí để Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cốt cán ở nước ngoài; mời chuyên gia nước ngoài tham gia bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ của người bản ngữ, tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế (sử dụng tiếng nước ngoài).

Đối với Bộ GD&ĐT và Ban quản lý Đề án quốc gia, Sở GD&ĐT đề nghị sớm ban hành văn bản quy định về định mức giáo viên ngoại ngữ/lớp đối với các bậc học Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình Sách giáo khoa mới (10 năm) để địa phương triển khai thực hiện được thuận lợi.

Đề nghị ban hành văn bản quy định về nội dung chi và mức chi cho việc bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong nước, nước ngoài và việc thuê mướn giáo viên nước ngoài vào dạy tại Việt Nam để các địa phương xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện miễn học chương trình chính khóa trên lớp đối với những học sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL (Primary, Junior, iBT,…), TOIEC, KET, PET, FCE, CAE, CPE, ... và đã đạt trình độ theo quy định của cấp học.

Lập Phương