Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 7/11/2017 13:04

UBND TPHCM đồng ý chủ trương nâng cấp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn lên ĐH

Trụ sở Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn Trụ sở Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

GD&TĐ -Theo đó, Văn bản số 6452/NBND-VX do Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu (ký ngày 17/10/2017) đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Văn bản trình Bộ GD&ĐT xem xét, chấp thuận chủ trương của UBND TPHCM nêu: Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tại Tờ trình số 113/TTr-ĐVSG ngày 14/09/2017 và ý kiến của Sở GD&ĐT TPHCM tại Công văn số 3742/GDĐT-TC ngày 06/10/2017 về chủ trương thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

UBND TPHCM có ý kiến như sau: UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn hoạt động không vì lợi nhuận trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn để góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong ngày tốt nghiệp

Được biết, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiền thân là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 và 5983/QĐ-BGDĐT ngày 20/09/2007 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn.

Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn theo Quyết định số 818/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2014 của Bộ GD&ĐT về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn thành Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. Trường đào tạo cử nhân công nghệ (Kỹ sư thực hành) và Cử nhân Kinh tế thuộc các lĩnh vực Kinh tế Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng. Trường đặc biệt chú trọng đến khả năng thực hành, tiếp cận và làm chủ công nghệ mới; khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên.

Anh Tú