Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1

LẬP PHƯƠNG - 07:13 20/06/2018
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, hình thức tuyển sinh là xét tuyển. Độ tuổi trẻ vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2012); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7-9 tuổi; tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ 10/7/2018 đến 18/7/2018. Các đơn vị trường học có nhiều học sinh dân tộc thiểu số tuyển sinh từ ngày 3/7/2018 tổ chức chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ vào lớp 1 (thời lượng 4 tuần). Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

Từ 3/8/2018 đế 17/8/2018: Tập trung học sinh ổn định tổ chức, phân công giáo viên phụ trách lớp, phổ biến cho gia đình và học sinh những vấn đề cần chuẩn bị cho năm học mới, học sinh làm quen trường, lớp, thầy cô giáo và bạn bè.

Sở GD&ĐT yêu cầu điều tra chính xác số trẻ từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, tránh tình trạng quá tải ở một số trường, duy trì các tiêu chí trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh.

Tiếp tục tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày, ưu tiên dạy học 2 buổi/ngày với học sinh lớp 1, từng bước đảm bảo điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc