Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/1/2015 13:23

Tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên tại Nhật Bản

Tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên tại Nhật Bản

GD&TĐ - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có thông báo cho Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản và đề nghị phía Việt Nam đề cử ứng viên đi học ngành đào tạo giáo viên tại Nhật Bản năm 2015. 

Đây là chương trình bồi dưỡng 1,5 năm (từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2017). Ngoài ra học viên sẽ được học thêm tiếng Nhật để có thể nghe giảng bằng tiếng Nhật. Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật, tiếng Anh dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2015 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này, không căn cứ theo số bộ hồ sơ ghi trong Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT).

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:

1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:       http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354275.htm (tiếng Nhật)          http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354277.htm (tiếng Anh)

2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:           http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354263.htm 

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan nghiên cứu và đề cử cán bộ/giảng viên/giáo viên tham gia dự tuyển trên cơ sở nhu cầu đào tạo của cơ quan và nguyện vọng của ứng viên (mỗi cơ quan đề cử 01 ứng viên).

Công văn của cơ quan đề cử ứng viên dự tuyển cùng hồ sơ dự tuyển của ứng viên (theo mẫu quy định) cần gửi đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/02/2015 để sơ tuyển và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.

(Liên hệ thêm về thông tin cần thiết liên quan qua e-mail: tuyensinh_mext@vied.vn).

PV