Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/1/2015 10:32

Tuyển sinh học bổng Chính phủ Nhật Bản

Tuyển sinh học bổng Chính phủ Nhật Bản

GD&TĐ - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có thông báo cho Bộ GD&ĐT về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản và đề nghị phía Việt Nam đề cử sinh viên đi học ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật, ngành đào tạo giáo viên tại Nhật Bản năm 2015.

Với ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật, thời gian học tại Nhật Bản là 1 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2015. Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật dự kiến vào đầu tháng 3/2015 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Các đại học, trường đại học có tên trong danh sách kèm theo phổ biển thông tin rộng rãi cho sinh viên đăng ký dự tuyển và xét chọn, đề cử ứng viên là sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật, có đạo đức tốt, kết quả học ở đại học đến thời điểm hiện tại đạt loại khá trở lên tham gia dự tuyển.

Lưu ý, không đề cử lại những ứng viên đã tham gia dự thi năm trước.

Với đào tạo giáo viên, đây là chương trình bồi dưỡng trong thời gian 1,5 năm (từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2017). Ngoài ra, học viên sẽ được học thêm tiếng Nhật để có thể nghe giảng bằng tiếng Nhật.

Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật, tiếng Anh dự kiến vào đầu tháng 3/2015 tại Đại sứ quán Nhật Bản. Các cơ quan nghiên cứu và đề cử cán bộ/giảng viên/giáo viên tham gia dự tuyển trên cơ sở nhu cầu đào tạo của cơ quan và nguyện vọng của ứng viên, mỗi cơ quan đề cử 1 ứng viên.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:

1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354269.htm (tiếng Nhật)

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354274.htm (tiếng Anh)

2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354263.htm

Công văn đề cử ứng viên cùng hồ sơ dự tuyển gửi đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài trước ngày 10/2/2015 để sơ tuyển và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.

Lập Phương