Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 13/1/2015 18:58

Tường minh cách ghi sổ nhận xét học sinh tiểu học

Tường minh cách ghi sổ nhận xét học sinh tiểu học

GD&TĐ - Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo quy định mới (Thông tư 30), Sở GD&ĐT đã thống nhất việc ghi chép hồ sơ đánh giá học sinh cho các trường tiểu học trên địa bàn.

Ghi nhận xét trong sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Với sổ theo dõi chất lượng giáo viên chủ nhiệm, từ tháng thứ 2, giáo viên chủ nhiệm không nhất thiết phải viết lại đầy đủ tên của ba nội dung đánh giá mà chỉ ghi phần nhận xét, đánh giá. Có thể ghi nhận xét cụ thể từng nội dung hoặc nhận xét chung cả ba nội dung đánh giá.

Không để một học sinh trong hai tháng liên tiếp bỏ trống nội dung đánh giá, bởi mỗi tháng, giáo viên phải có trách nhiệm giúp đỡ học sinh phấn đấu vươn lên.

Ông Bùi Trọng Đắc

Cách ghi nhận xét tháng cụ thể như sau: Chỉ ghi các điểm nổi bật tiến bộ hoặc vấn đề còn hạn chế của môn học, hoạt động giáo dục nào đó trong tháng. Các môn hoạt động giáo dục khác đã đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, không nhất thiết phải ghi nhận xét.

Trong trường hợp học sinh còn nhiều nội dung hạn chế, cần lựa chọn các môn học hoặc nọi dung kiến thức, phẩm chất, năng lực cơ bản, cần thiết nhất để nhận xét, điều chỉnh và hỗ trợ học sinh tiến bộ.

Liên quan đến vấn đề tổng hợp cuối năm, Sở GD&ĐT Hòa Bình cũng yêu cầu cụ thể: Với môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3, ghi kết quả môn học bằng dấu X mức độ hoàn thành vào cột thường xuyên (TX), để trống nếu chưa hoàn thành; cột định kỳ (ĐK) để trống.

Đối với các môn Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật, Thể dục: Ghi kết quả môn học bằng dấu X mức độ hoàn thành vào cột TX; chưa hoàn thành để trống, cột TX thứ hai để trống.

Năng lực, phẩm chất: Ghi kết quả đạt bằng dấu X vào cột thường xuyên (TX), chưa đạt để trống; cột TX thứ 2 để trống.

Cột khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp chỉ ghi thời điểm cuối năm học.

Với sổ theo dõi chất lượng giáo viên bộ môn: Ở các trang 2, 3 bắt buộc phải ghi đầy đủ họ và tên học sinh; không nhất thiết phải ghi các thông tin còn lại. Trang 28 bài kiểm tra định kỳ ghi điểm kiểm tra định kỳ. Trang 29 tổng hợp kết quả hoàn thành đánh dấu X vào cột hoàn thành (HT); nếu chưa hoàn thành, đánh dấu X vào cột chưa hoàn thành (CHT).

Sở cũng lưu ý, khi viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả các học sinh hàng tháng, có thể ghi một trong ba nội dung đánh giá (các nội dung còn lại không có gì nổi bật hoặc hạn chế hơn so với tháng liền trước thì không nhất thiết phải nhận xét cả ba nội dung đánh giá trong cùng một tháng).

Cách ghi học bạ

Cách ghi học bạ các trường tiểu học tại Hòa Bình thực hiện như sau: Cuối học kỳ I và cuối năm học, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thống nhất nhận xét quá trình và kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất của từng học sinh; giáo viên chủ nhiệm là người ghi học bạ.

Nhận xét của các môn học và hoạt động giáo dục cần cụ thể về sự tiến bộ, kết quả các môn học (điểm nổi bật hoặc biện pháp khắc phục; nhận xét điểm mạnh trước, tồn tại sau).

Về nhận xét phẩm chất và năng lực, cần tập trung một số biểu hiện và hành vi của học sinh; từ ngữ phù hợp với mức độ học sinh đạt được.

Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học ghi điểm của lần kiểm tra cuối cùng. Nếu học sinh được lên lớp nhưng vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành được bàn giao cho giáo viên lớp trên. Giáo viên lớp trên có trách nhiệm ghi vào học bạ khi học sinh đó hoàn thành các nội dung.

Về nội dung những điều cần khắc phục, Sở hướng dẫn: Ghi những việc cần thực hiện và thời gian cần thực hiện; điểm nổi bật ghi thành tích mà học sinh đạt được (ví dụ, có năng khiếu về môn tiếng Anh; đạt giải nhất giao lưu Olympic tiếng Anh cấp huyện); khen thưởng, ghi: Tặng giấy khen có thành tích…

Trường hợp ghi nhầm điểm (nếu có), giáo viên dùng bút gạch chéo và ghi điểm đúng phía trên bên phải điểm sai và đóng dấu nhà trường.

Sau khi hoàn thành học bạ, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên và rút kinh nghiệm trong việc ghi nhận xét và ghi hồ sơ học sinh;

Đồng thời, tổ chức đổi chéo giữa các tổ chuyên môn, giữa giáo viên trong trường kiểm tra toàn bộ hồ sơ đánh giá học sinh trước khi Ban giám hiệu tiến hành ký duyệt hồ sơ theo quy định.

"Năm học đầu tiên thực hiện đánh giá học sinh theo quy định mới (Thông tư 30), để giáo viên làm quen và thuần thục với đánh giá học sinh bằng nhận xét, đồng thời, quản lý, theo dõi chất lượng chuyên môn của các cấp quản lý có sự thống nhất, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã chỉ đạo các trường căn cứ vào sổ ghi nhận xét mới để theo dõi hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên đối với học sinh;


Lưu hồ sơ, minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng và đánh giá trường đạt mức chất lượng tối thiểu, trường đạt chuẩn quốc gia.


Sở cũng yêu cầu mỗi phòng GD&ĐT chọn mỗi môn học trên mỗi lớp 5 đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 (chọn trong 5 trường trên địa bàn) để gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/1/2015".


Ông Bùi Trọng Đắc

Hiếu Nguyễn (ghi)