Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 23/6/2015 20:05

Trượt tốt nghiệp THPT năm trước, năm nay thi như thế nào?

Trượt tốt nghiệp THPT năm trước, năm nay thi như thế nào?

GD&TĐ - Năm ngoái em bị trượt tốt nghiệp THPT, năm nay em muốn dự thi tốt nghiệp THPT. Vậy, điều kiện để được thi tốt nghiệp THPT là gì? – Bùi Huy Thức - Huyện Cầu Ngang (Trà Vinh).

* Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điểm c, Khoản 2 Điều 12 Quy chế thi THPT Quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định: Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, ngoài quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này còn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Sỹ Điền