Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Ninh Thuận): Top đầu thi đua lẫn sai sót trong quản lý điểm

Ý THẢO - 13:11 09/01/2020
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, nơi bị Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã chỉ ra những sai sót, hạn chế. 
Ảnh: TG Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, nơi bị Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã chỉ ra những sai sót, hạn chế. Ảnh: TG

3 trường gồm: Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thi và Đông Hải thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm gồm hoạt động như: Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học; Công tác kiểm tra thực hiện việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.Nội dung thông báo đã chỉ ra những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện 3 hoạt động trên, đồng thời yêu cầu các trường chấn chỉnh cũng như xử lý kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Trong 3 trường được kiểm tra, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tuy nằm trong top dẫn đầu về thi đua nhưng lại có nhiều sai sót trong quản lý. Cụ thể, công tác quản lý điểm của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chưa chặt chẽ, kết quả các cột điểm kiểm tra năm học 2018 - 2019 không đánh giá khách quan, công bằng đúng năng lực thực chất, chất lượng học tập của học sinh.

Nhiều cột điểm tương đương nhau không có sự phân hóa rõ ràng giữa các học sinh: Toàn bộ điểm 10,0 (lớp 9/9 môn Sinh học kiểm tra 15 phút (điểm thực hành) học kỳ II.

Điểm từ 9,5 – 10,0 (học kỳ II: Lớp 9/1 môn GDCD kiểm tra 45 phút, kiểm tra học kỳ II); điểm từ 9,0 – 10,0 (học kỳ I: Lớp 9/1, môn Sinh học kiểm tra 15 phút (thực hành), lớp 8/1,2 môn Công nghệ kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút. Toàn bộ điểm 9,0 môn Vật lý học kỳ II của lớp 8/2 trong khi điểm kiểm tra học kỳ I quá thấp (chỉ có 1 HS đạt 8 điểm).

Trước những sai sót trên, đoàn kiểm tra yêu cầu Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng quy định của Nghị định 27/2012/NĐCP.

Đối với Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm cần xây dựng kế hoạch kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá kết quả học tập của học sinh ở tất cả các trường THCS và có hình thức xử lý nghiêm khắc với những giáo viên vi phạm; Tăng cường kiểm tra quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các trường;

Phòng GD&ĐT cùng với các nhà trường có vi phạm trong đánh giá kết quả học tập của học sinh xử lý triệt để các trường hợp vi phạm theo quy chế chuyên môn. Đồng thời trong quá trình đánh giá thi đua các trường cần lấy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm làm trọng tâm để đánh giá, xét thi đua giáo viên và thi đua nhà trường.

Ý Thảo

Bình luận của bạn đọc