Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 2/11/2013 07:34

Trường hợp vay vốn từ chương trình tín dụng HSSV được xóa nợ

Trường hợp vay vốn từ chương trình tín dụng HSSV được xóa nợ

(GD&TĐ) - Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo và có vay vốn từ Chương trình tín dụng học sinh sinh viên.  Tuy nhiên thật không may, con tôi bị tai nạn và qua đời. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp như gia đình tôi có được miễn, giảm tiền vay vốn không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo và có vay vốn từ Chương trình tín dụng học sinh sinh viên.  Tuy nhiên thật không may, con tôi bị tai nạn và qua đời. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp như gia đình tôi có được miễn, giảm tiền vay vốn không? – Nguyễn Văn Thanh – Bắc Giang (ngvanthanh@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 5 Quy chế xử lý rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về nguyên nhân khách quan như sau:

1. Thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản của khách hàng hoặc của dự án. 

2. Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng (không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm…).

3. Khách hàng là cá nhân vay vốn, học sinh sinh viên hoặc người đi lao động tại nước ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình: Bị mất năng lực hành vi dân sự; người vay vốn ốm đau thường xuyên, mắc bệnh tâm thần, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không nơi nương tựa; chết; mất tích hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả nợ hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng. 

4. Khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế đã có quyết định giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật mà không còn pháp nhân, không còn vốn, tài sản để trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Đối với trường hợp của bạn sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn vốn có khả năng thanh toán mà người vay vẫn không có khả năng trả nợ thì sẽ được xem xét xoá nợ.

Trong trường hợp gia đình bạn không được xóa nợ mà đã đến hạn trả nợ cuối cùng gia đình bạn vẫn gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan thì bạn có giấy đề nghị xin gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ theo quy định.

GD&TĐ Online