Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 9/10/2013 09:59

Trường hợp luân chuyển công tác có được hưởng phụ cấp thu hút

Trường hợp luân chuyển công tác có được hưởng phụ cấp thu hút

(GD&TĐ) - Về trường hợp cụ thể của bạn và các đồng nghiệp khác, trước mắt các bạn cần có giấy xác nhận thời gian công tác của nhà trường. Sau đó bạn có thể kiến nghị với phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.  

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi hiện là GV đang giảng dạy ở xã đặc biệt khó khăn ở Trường TH ĐaSa -Lâm Đồng. Tôi có quyết định về công tác tại trường năm 2000. Đến nay đã 13 năm. Hiện tại tôi vẫn còn công tác tại trường này. Trong quyết định không ghi rõ thời hạn tôi công tác ở vùng khó khăn là mấy năm. Tôi đã hưởng đủ 60 tháng của NĐ 61/NĐCP. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có tiếp tục được hưởng NĐ 19/2013 -NĐ-CP nữa không vì theo công văn của Sở Tài chính yêu cầu các trường rà soát và photo nộp quyết định luân chuyển có thời hạn của cá nhân được luân chuyển từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn do các cấp có thẩm quyền cấp để làm minh chứng đối với nam là 5 năm, đối với nữ là 3 năm. Vậy đa số cán bộ giáo viên vẫn còn đang công tác tại vùng khó khăn giống như tôi có được hưởng tiếp NĐ 19 - 3013/ NĐCP không trong khi không có quyết định đó? – Phan Quốc Trường (quoctruong73@gmail.com).

v
Ảnh minh họa/internet

* Trả lời: Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sửa đổi khoản 3 Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phụ cấp thu hút: 3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Về trường hợp cụ thể của bạn và các đồng nghiệp khác, trước mắt các bạn cần có giấy xác nhận thời gian công tác của nhà trường. Sau đó bạn có thể kiến nghị với phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.

GD&TĐ Online