Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 17/10/2013 07:54

Trường hợp được hưởng trợ cấp lần đầu

Trường hợp được hưởng trợ cấp lần đầu

(GD&TĐ) - Tôi là Phạm Thu Thảo (sunnysunny.tw@gmail.com) - Giáo viên một trường ở Vĩnh Long. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Tôi là giáo viên mầm non hiện đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mức 9%. Nay tôi nghỉ hậu sản, vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian nghỉ hậu sản (6 tháng) không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại tỉnh Hà Giang, tháng 9/2008 tôi chuyển đến công tác tại vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng chế độ phụ cấp thu hút nhưng chưa được nhận trợ cấp lần đầu. Tháng 1/2010 tôi lại chuyển ra vùng 2 và đến tháng 8/2013 tôi lại chuyển đến vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như vậy tôi chưa một lần nào được nhận trợ cấp lần đầu vậy bây giờ tôi được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 61/2006 hay nghị định 19/2013? – Đỗ Diên Hòa (dienhoa75@gmail.com).

* Trả lời:

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trườngchuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: “Điều 10. Trợ cấp lần đầu

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

* Hỏi: Tôi là Phạm Thu Thảo (sunnysunny.tw@gmail.com) - Giáo viên một trường ở Vĩnh Long. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Tôi là giáo viên mầm non hiện đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mức 9%. Nay tôi nghỉ hậu sản, vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian nghỉ hậu sản (6 tháng) không?

* Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 07/4/2011 của Chính phủ: Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Với quy định trên, nếu như bạn nghỉ chế độ thai sản theo đúng thời hạn của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ chế độ thai sản của bạn vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

GD&TĐ Online