Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/2/2016 08:00

Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Lấy điểm từ kỳ thi THPT quốc gia 5 môn

Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Lấy điểm từ kỳ thi THPT quốc gia 5 môn

GD&TĐ - Trường ĐH Văn hóa TPHCM vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2016.

Theo đó, trường xét tuyển bậc đại học và cao đẳng dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các trường đại học chủ trì, các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Thời gian xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh bậc đại học, môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa). Thời gian thi ngày 24-25/6/2016, tại Trường. Thí sinh trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn.

Cụ thể tổ hợp các môn và chỉ tiêu từng ngành vào trường như sau:

STT

Ngành học.

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 

I

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

800

 

1

Khoa học Thư viện

D320202

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

80

 

2

Bảo tàng học

D320305

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

80

 

3

Việt Nam học

D220113

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

250

 

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

 

5

Quản Lý văn hóa

 

D220342

Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

200

 

 

 

 

Chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật:

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật

 

6

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

30

 

7

Văn hoá học

D220340

Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam; Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa (Thí sinh ghi rõ chuyên ngành ):

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

110

 

II

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

200

 

1

Khoa học Thư viện

C320202

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

40

 

2

Việt Nam học

C220113

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

 

3

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

 

4

Quản lý Văn hóa

C220342

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

60

 


Lập Phương