Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/7/2017 22:51

Trường ĐH Thủy Lợi công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Trường Đại học Thủy Lợi chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp môn xét tuyển vào các nhóm ngành đại học hệ chính quy năm 2017.

Cụ thể tại Hà Nội chỉ tiêu tuyển là 3120 sinh viên và TP Hồ Chí Minh là 580 sinh viên, Trường Đại học Thủy Lợi thông tin chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo và ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Cụ thể như sau:

Tại Hà Nội:

TT

 

Mã Nhóm ngãnh

 

Nhóm ngành

 

Chỉ tiêu

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm nhận hồ sơ

 

Ghi chú

 

1

 

TLA01

 

Kỹ thuật xây dựng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển)

 

920

 

A00, A01, D07

 

 

 

 

15.50

 

 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
Điểm các môn tính hệ số 1.

 

2

 

TLA02

 

Kỹ thuật tài nguyên nước
(Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn)

 

210

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

3

 

TLA03

 

Kỹ thuật hạ tầng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước)

 

190

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

4

 

TLA04

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

50

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

5

 

TLA05

 

Kỹ thuật cơ khí

 

320

 

A00, A01, D07

 

16.00

 

6

 

TLA06

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

210

 

A00, A01, D07

 

16.50

 

7

 

TLA07

 

Công nghệ thông tin
(Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

 

400

 

A00, A01, D07

 

17.00

 

8

 

TLA08

 

Kỹ thuật môi trường

 

140

 

A00, A01, D07, B00

 

15.50

 

9

 

TLA09

 

Kỹ thuật hóa học

 

80

 

A00, B00, D07

 

15.50

 

10

 

TLA10

 

Kinh tế

 

130

 

A00, A01, D07

 

16.00

 

11

 

TLA11

 

Quản trị kinh doanh

 

140

 

A00, A01, D07

 

16.00

 

12

 

TLA12

 

Kế toán

 

210

 

A00, A01, D07

 

17.00

 

13

 

TLA13

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

 

60

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

14

 

TLA14

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

 

60

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

Tại TP Hồ Chí Minh:

STT

 

Mã Nhóm ngãnh

 

Nhóm ngành

 

Chỉ tiêu

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm nhận hồ sơ

 

Ghi chú

 

1

 

TLS01

 

Kỹ thuật xây dựng
Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

 

280

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

A00:Toán, Vật lý, Hóa học

A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Điểm các môn tính hệ số 1.

 

2

 

TLS02

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

50

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

3

 

TLS03

 

Công nghệ thông tin
Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

 

100

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

4

 

TLS04

 

Kế toán

 

100

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

5

 

TLS05

 

Cấp thoát nước

 

50

 

A00, A01, D07

 

15.50

 

 

Minh Phong