Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 14/7/2017 15:46

Trường ĐH Ngoại thương công bố mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

Trường ĐH Ngoại thương công bố mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

GD&TĐ - Trường ĐH Ngoại thương công bố mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT vào trường từng nhóm ngành. Theo đó, tại cơ sở Hà Nội, mức điểm này giao động từ 20,5 đến 22,5 điểm. Điểm công bố đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Cụ thể:

STT

Tổ hợp môn xét tuyển

Cơ sở

Hà Nội

Cơ sở II TP Hồ Chí Minh

Cơ sở

Quảng Ninh

1.

Đối với các ngành có các môn xét tuyển tính hệ số 1

 

 

 

1.1

A00 (Toán, Lý, Hoá)

22.5

22.5

18

1.2

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

21.5

21.5

18

1.3

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

21.5

21.5

18

1.4

D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga)

20.5

Không tuyển

Không tuyển

1.5

D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

1.6

D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

1.7

D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật)

21.5

21.5

Không tuyển

1.8

D07 (Toán,Hóa, Tiếng Anh)

21.5

21.5

18

2.

Đối với các ngành có môn ngoại ngữ tính hệ số 2, các môn còn lại tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Điểm môn 1+Điểm môn 2+ Điểm môn ngoại ngữ*2)*3/4, làm tròn đến 0.25+ Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có)+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)

 

 

 

2.1

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

2.2

D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

2.3

D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

2.4

D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật)

21.5

Không tuyển

Không tuyển

Để nộp hồ sơ ĐKXT vào Trường ĐH Ngoại thương, thí sinh phải đảm bảo các điều kiện sau: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên (Nhà trường sẽ kiểm tra Học bạ khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển);

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GD&ĐT tổ chức, có tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của nhà trường trở lên như trên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trường xác định điểm trúng tuyển theo theo nhóm ngành đăng ký và tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh đăng ký ngành/chuyên ngành sau khi trúng tuyển theo nhóm ngành đăng ký và tổ hợp môn xét tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển:

Đối với các mã xét tuyển NTH01, NTH02, NTH03, NTH08, NTS01: các môn nhân hệ số 1.

Công thức tính: Điểm xét tuyển (làm tròn đến 0.25) = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2+ Điểm môn 3)+ Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) )+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)

Đối với mã xét tuyển NTH04, NTH05, NTH06, NTH07: Điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Công thức tính quy đổi theo thang điểm 30 (theo quy định của Bộ GD&ĐT): Điểm xét tuyển (làm tròn đến 0.25) = (Điểm môn 1+Điểm môn 2+ điểm môn ngoại ngữ*2)*3/4 + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có)+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)

Căn cứ xác định điểm trúng tuyển gồm: Nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau khi đã trừ đi số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh các trường dự bị đại học được phân về trường). Điểm xét tuyển của thí sinh (gồm tổng điểm thi các môn và điểm ưu tiên).

Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển dự kiến:

Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03, D04, D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 1 điểm/thang 30 điểm.

Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm/thang 30 điểm.

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung: tổ hợp môn xét tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm/ thang 40 điểm (tương ứng 1.5 điểm/ thang 30 điểm).

Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật: tổ hợp môn xét tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm/40 điểm (tương ứng 1.5 điểm/ thang 30 điểm).

Riêng với mã xét tuyển NTH08 (học tại Cơ sở Quảng Ninh): không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

Tiêu chí phụ xét tuyển:

Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.

Hiếu Nguyễn