Trường ĐH Kinh tế TP HCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục

THANH HẢI - 14:39 25/05/2017
DHKT: PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM trao Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho GS.TS Nguyễn Đông Phong – hiệu trưởng UEH DHKT: PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM trao Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho GS.TS Nguyễn Đông Phong – hiệu trưởng UEH

Sự kiện nhằm công bố các kiểm định chất lượng của UEH theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Theo đó, tháng 12/2016, UEH đã thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2011-2016 theo bộ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP. HCM đánh giá chất lượng giáo dục cấp trường. Kết quả UEH đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học với tỷ lệ là 88,52% theo chuẩn Bộ GD&ĐT.

GS.TS Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng trường UEH - cho biết: UEH đang nỗ lực từng bước thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo nghiên cứu và từ đó nhận thấy tầm quan trọng về các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế cho cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đạo tào. Với nỗ lực đó, UEH tiếp tục đăng ký tổ chức AUN – QA kiểm định chất lượng giáo dục cấp Trường trong quý 3/2017 với mục đích khẳng định chất lượng đạo tào theo định hướng quốc tế hóa.

Thanh Hải

Bình luận của bạn đọc