Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 30/7/2017 21:54

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn

GD&TĐ - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn ĐH hệ chính quy năm 2017 của từng ngành đào tạo.

Điểm chuẩn vào từng ngành của trường và các tiêu chí phụ được quy định như sau:  

Tên nhóm ngành

 

 

 

Mã nhóm ngành

 

 

 

Điểm chuẩn

 

 

 

Tiêu chí phụ 1

 

 

 

Tiêu chí phụ 2

 

 

 

Cơ điện tử

 

 

 

KT11

 

 

 

27

 

 

 

25.80

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

TT11

 

 

 

25.5

 

 

 

24.85

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

Cơ khí – Động lực

 

 

 

KT12

 

 

 

25.75

 

 

 

24.20

 

 

 

NV1

 

 

 

Nhiệt – Lạnh

 

 

 

KT13

 

 

 

24.75

 

 

 

24.20

 

 

 

NV1-NV2

 

 

 

Vật liệu

 

 

 

KT14

 

 

 

23.75

 

 

 

24.40

 

 

 

NV1-NV2

 

 

 

TT14

 

 

 

22.75

 

 

 

21.00

 

 

 

NV1

 

 

 

Điện tử - Viễn thông

 

 

 

KT21

 

 

 

26.25

 

 

 

25.45

 

 

 

NV1-NV2

 

 

 

TT21

 

 

 

25.5

 

 

 

24.60

 

 

 

NV1-NV2

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

 

KT22

 

 

 

28.25

 

 

 

27.65

 

 

 

NV1

 

 

 

TT22

 

 

 

26.75

 

 

 

26.00

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

Toán - Tin

 

 

 

KT23

 

 

 

25.75

 

 

 

24.30

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

Điện - Điều khiển và Tự động hóa

 

 

 

KT24

 

 

 

27.25

 

 

 

26.85

 

 

 

NV1

 

 

 

TT24

 

 

 

26.25

 

 

 

24.90

 

 

 

NV1-NV2

 

 

 

Kỹ thuật y sinh

 

 

 

TT25

 

 

 

25.25

 

 

 

23.55

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường

 

 

 

KT31

 

 

 

25

 

 

 

23.65

 

 

 

NV1-NV5

 

 

 

Kỹ thuật in

 

 

 

KT32

 

 

 

21.25

 

 

 

21.15

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Dệt-May

 

 

 

KT41

 

 

 

24.5

 

 

 

23.20

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Sư phạm kỹ thuật

 

 

 

KT42

 

 

 

22.5

 

 

 

20.50

 

 

 

NV1

 

 

 

Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân

 

 

 

KT5

 

 

 

23.25

 

 

 

22.40

 

 

 

NV1

 

 

 

Kinh tế - Quản lý

 

 

 

KQ1

 

 

 

23

 

 

 

23.05

 

 

 

NV1

 

 

 

KQ2

 

 

 

24.25

 

 

 

23.15

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

KQ3

 

 

 

23.75

 

 

 

20.30

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

TA1

 

 

 

24.5

 

 

 

21.70

 

 

 

NV1

 

 

 

TA2

 

 

 

24.5

 

 

 

23.35

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản)

 

 

 

QT11

 

 

 

23.25

 

 

 

23.20

 

 

 

NV1-NV3

 

 

 

Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)

 

 

 

QT12

 

 

 

22

 

 

 

21.95

 

 

 

NV1

 

 

 

Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp)

 

 

 

QT13

 

 

 

20

 

 

 

19.90

 

 

 

NV1

 

 

 

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)

 

 

 

QT14

 

 

 

23.5

 

 

 

23.60

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand)

 

 

 

QT15

 

 

 

22

 

 

 

22.05

 

 

 

NV1

 

 

 

Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand)

 

 

 

QT21

 

 

 

21.25

 

 

 

21.25

 

 

 

NV1-NV4

 

 

 

Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ)

 

 

 

QT31

 

 

 

21

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ)

 

 

 

QT32

 

 

 

21.25

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp)

 

 

 

QT33

 

 

 

20.75

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Quản lý hệ thống công nghiệp

 

 

 

QT41

 

 

 

20

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính Điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) từ kết quả thi ba môn của tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên KV/ĐT và điểm ưu tiên xét tuyển của thí sinh như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính, ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Đối với tổ hợp môn có môn chính: ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành của Trường sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3 điểm khi xét tuyển vào đúng các nhóm ngành đó.

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) như sau:

Thứ nhất: Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và không làm tròn);

Thứ 2: Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh lưu ý: Tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các thí sinh có Điểm xét tuyển cao hơn Điểm chuẩn trúng tuyển.

Lập Phương