Giáo dục

Trường Đại học Nha Trang tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến ngày 23/2

MẠNH TUẤN - 18:55 14/02/2020
Thông báo của trường Đại học Nha Trang. Thông báo của trường Đại học Nha Trang.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đề nghị, trong thời gian nghỉ học, sinh viên cập nhật thường xuyên thông báo của trường, tiếp tục nâng cao ý thức phòng tránh dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường.

Đồng thời, yêu cầu giảng viên sử dụng công cụ e-learning để chuyển bài giảng, hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ. 

Mạnh Tuấn

Bình luận của bạn đọc