Giáo dục
Tuyển sinh

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 3 ngành Sư phạm mới

MINH PHONG - 22:24 03/01/2020
Sinh viên Trường đại học Giáo dục. Ảnh: Internet Sinh viên Trường đại học Giáo dục. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trường ĐH Giáo dục tuyển sinh đào tạo cử nhân năm 2020. Danh sách các ngành tuyển sinh hệ cử nhân năm 2020 cụ thể như sau:

STT

Mã trường

Ngành học

Tên nhóm ngành

Mã nhóm ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi

THPT Quốc gia

Chứng chỉ A-level

Quy định trong xét tuyển

1

QHS

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

 

GD1

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, KHTN, Ngữ văn (A16)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

 

Sau khi hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất sẽ phân ngành.

 

2

Sư phạm Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

5

Sư phạm khoa học tự nhiên

6

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ văn,Lịch sử, Lịch sử và Địa lý

 

GD2

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

-Toán, Lịch sử, Địa lý(A07)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

7

Sư phạm Lịch sử

8

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

9

QHS

Quản trị trường học

Khoa học giáo dục và khác

 

 

 

 

 

 

 

GD3

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

 

Sau khi hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất sẽ phân ngành.

 

10

Quản trị công nghệ giáo dục

11

Quản trị chất lượng giáo dục

12

Tham vấn học đường

13

Khoa học giáo dục

14

Giáo dục Tiểu học

 

GD4

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

-Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

15

Giáo dục Mầm non

 

GD5

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

và Sơ tuyển

-Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

và Sơ tuyển

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

và Sơ tuyển

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Và Sơ tuyển

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học và Sơ tuyển.

 

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc