Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 11/10/2017 20:39

Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng): Ký kết thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KC.01/16-20

Ký kết hợp động thực hiện Đề tài Khoa học công nghệ thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/16-20.Ký kết hợp động thực hiện Đề tài Khoa học công nghệ thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/16-20.

GD&TĐ - Chiều 11/10, Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng), Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức ký kết hợp động thực hiện Đề tài Khoa học công nghệ thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/16-20 và giới thiệu chương trình KC.01/16-20 và định hướng 2019-2020.

Đề tài “Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách, nhằm phát triển du lịch bền vững, theo định hướng Thành phố thông minh và Chính phủ điện tử” (mã số KC.01/16-20) được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện đề tài khoa học thuộc chương trình khoa học-công nghệ trọng điểm quốc gia KC.01/16-20 “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”.

Đề tài “Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách, nhằm phát triển du lịch bền vững, theo định hướng Thành phố thông minh và Chính phủ điện tử” do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn kỹ thuật công nghệ (Trường CĐ Công nghệ-ĐH Đà Nẵng) chủ trì và Chủ nhiệm đề tài là TS.Trần Hoàng Vũ.

Theo đó, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn kỹ thuật công nghệ (Trường CĐ Công nghệ-ĐH Đà Nẵng) chủ trì thực hiện các nội dung đề tài: Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng thành phố thông minh;

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tổng thể cung cấp hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng thành phố thông minh tại Việt Nam; Nghiên cứu, xây dựng nền tảng để quản trị toàn bộ dữ liệu về du lịch và các Microservices phục vụ xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ tổng thể;

Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp tạo thành các thiết bị chuyên dụng phục vụ du khách theo định hướng thành phố thông minh; Nghiên cứu, xây dựng các dịch vụ hỗ trợ du khách theo định hướng du lịch thông minh; Nghiên cứu, xây dựng các dịch vụ hỗ trợ các tổ chức cung cấp du lịch trên nền Web;

Nghiên cứu, xây dựng dịch vụ hỗ trợ cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý du khách; Phối ghép, hoàn chỉnh và thự nghiệm toàn bộ giải pháp; Triển khai đánh giá thử nghiệm toàn bộ giải pháp hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách; Xây dựng các tài liệu hỗ trợ đào tạo, quản lý và hướng dẫn vận hành khai thác toàn bộ giải pháp.

Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2019 với kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Đại Thắng

Tin tiêu điểm