Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 28/10/2013 13:24

Triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

(GD&TĐ) - Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN).

(GD&TĐ) - Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN).

Mục đích nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương xây dựng các văn bản, đề án làm cơ sở để triển khai thi hành Luật GDQPAN bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biển Luật GDQPAN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo giáo viên GDQPAN cho các trường THPT, TCCN, TC nghề; Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường CĐ nghề, cơ sở giáo dục ĐH giai đoạn 2014-2020; Thông tư liên tịch quy định định mức, chế độ, chính sách, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN; Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các trường từ THPT đến ĐH và các cơ sở dạy nghề; Thông tư hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, THCS; quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện chương trinh GDQPAN cho trường THPT, TCCN, cơ sở giáo dục ĐH; Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học và bộ mẫu thiết bị tối thiểu môn học GDQPAN các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ĐH.

Bộ GD&ĐT cũng có trách nhiệm biên soạn SGK, giáo trình, tài liệu GDQPAN trong trường THPT, TCCN, cơ sở giáo dục ĐH. Thời gian hoàn thành vào tháng 12/2014.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN