Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 30/8/2017 09:48

Triển khai giáo dục an toàn giao thông trong chương trình nhà trường

Triển khai giáo dục an toàn giao thông trong chương trình nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn các đơn vị triển khai nội dung giáo dục an toàn giao thông trong chương trình nhà trường tại các trường học trên địa bàn.

Theo văn bản này, đối với các trường tiểu học, ngoài thực hiện các bài giảng dạy theo chương trình các lớp học, các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung tài liệu, sắp xếp thời khóa biểu chính khóa, ngoại khóa, tiết sinh hoạt tập thể, giáo dục lồng ghép, tích hợp... triển khai thực hiện phù hợp với thực tế đơn vị ngay từ đầu năm học.

Đối với các trường THCS, THPT, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các hình thức tổ chức giảng dạy: tổ chức ngoại khóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy thành tiết học trong khung thời gian của các tiết ngoài giờ lên lớp.

Tăng cường thời lượng cho nội dung giáo dục an toàn giao thông được tích hợp trong các bài học, chủ đề dạy học. Trong mỗi năm học thực hiện ít nhất 3 chuyên đề dạy học hoặc các hoạt động giáo dục về nội dung giáo dục an toàn giao thông (trong các tháng 9, 10, 11), hoàn thành trong học kỳ I.

Lập Phương