Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 15/11/2017 14:53

Thái Nguyên:

Triển khai Dự án Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập, phát triển

Triển khai Dự án Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập, phát triển

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Nguyên hướng dẫn triển khai Dự án "Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển" đối với các trường THCS tham gia năm học 2017 - 2018.

Trong đó yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tham gia dự án thực hiện việc dạy học ngoại khóa về tin học ứng dụng và khoa học máy tính theo nội dung của chương trình dự án đã được tập huấn cho giáo viên tin học, cụ thể:

Khối 6, 7: Đồ họa 2D (paint), đồ họa 3D (sweet home 3D 5.2), thời lượng 2 buổi. Khối 8, 9: Lập trình trò chơi 2D (scratch 2.0), lập trình trò chơi 3D (kodu game lab 1.4), thời lượng 2 buổi.

Thời gian triển khai hoàn thành trước ngày 15/12/2017. Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo ra các sản phẩm cụ thể; hình thành sân chơi bổ ích, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Sở GD&ĐT Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi trao đổi, tập huấn, thống nhất các vấn đề kiến thức liên quan giữa các giáo viên triển khai với chuyên gia vào ngày 18/11/2017. Giáo viên tiếp tục tự bồi dưỡng qua mạng tại cổng tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến của Bộ GD&ĐT.

Lập Phương