Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 30/1/2015 02:02

Triển khai Đề án thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. 

Cụ thể, tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường (trên cơ sở nâng cấp Trường CĐSP Hà Nội); xây dựng tổ chức bộ máy và chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị.

Về dự án xây dựng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tại khu vực mới đã được quy hoạch tại xã Mai Lâm, xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Trường ĐH Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình kiện toàn đội ngũ giảng viên cơ hữu và viên chức quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình GD, đáp ứng yêu cầu về giảng viên ĐH và cán bộ quản lý theo quy định của Bộ GD&ĐT…

K.S